malíř / grafik 

Aktuální výstavy

VANITAS | 12. 5. 2021 – 10. 10. 2021
Kolektivní výstava | Kurátor: Otto M. Urban
Adresa: Poupětova 1, Praha 7

Centrum současného umění  DOX

Fotogalerie výstav

Neurosis | 10. 9. 2020 - 9. 10. 2020

Trafo Gallery | Kurátor: Otto M. Urban

Text k výstavě Neurosis

Umělecký vývoj Martina Salajky (1981) je trvalý a soustředěný, bez větších zvratů a neočekávaných překvapení. Tajemný svět přírody jej nepřestává okouzlovat a vábit svou záhadností a poetikou melancholických snění. Je to ale i svět racionální a předpokládatelný, který je umělecky uchopitelný a zobrazitelný. Vše je stejné a vše se mění. Tento zdánlivý rozpor je v Salajkově uměleckém přístupu motorem tvorby, žene autora k pokusům zdolat svou racionalitou neznmé a nevysvětlitelné. Salajka se tak neutápí v bezbřehém snění, ale při zachování všeho tajemného, tvoří pečlivě komponovaný celky. V této změti, v sítích z chaosu, však vše tajemné zůstává a s realitou se vlastně nevylučuje. Noc v přírodě, uprostřed lesů přináší myšlení ticho a klid, zastavení ve spěchu a hluku však nepřichází. Naopak postupně začíná burácet chór, hymnus života tmy a stínů. Duchové dávno zesnulých se proplétají s živými do harmonií hrůzy a prozření. Sova či vlk, v nových obrazech pak chameleon, se stávají symboly, které přirozeně odkazují k Darwinovi a Brehmovi stejně jako k antické mytologii či pohanským bájím. 

Salajka však nežije minulostí, ale projektuje si ji do současnosti, když nalézá archetypální souvztažnosti i v soudobé společnosti. Městská krajina může být stejně tajemná, jako měsíční noc u řeky či jezera. Má své osobité pravidla, barvy, tvary, svůj jazyk. Soví houkání nahradí cinkot noční tramvaje, zvířecí mimikry se převtělí do módních znaků nejrůznějších společenství či subkultur. Vnější a vnitřní tak v sobě splývá a prostupuje se a v prvotním zmatku a chaosu nalézá své harmonie a akordy. Salajkovy nové obrazy mají stále pevnější struktury a kompozici. Dokáže pracovat ve velkorysých formátech, často experimentuje právě v jejich rozdílnosti. Tematicky se naopak pouští nových spojení a vazeb, jako by větší technická jistota otevřela brány volnější imaginaci. Jednotlivé obrazy obsahují desítky detailů, malých a marginálních příběhů, které však ve svém celku mají až románovou strukturu. Vyžadují tak od diváka větší pozornost a zejména soustředění, spíše pozorovíní než dívání, rozum stejně jako emoce.

Kurátor: Otto M. Urban

Sledujte mě na Instagramu

Blooming skull with fullmoon 100x100cm acrylic on canvas, #painting #skull #bouquet #vanitas #flowewrs #kunst #malerei #art #painter #acrylicpainting #contemporarypainting #contemporaryart #skull…

Bouquet And chameleon 100x70cm, acrylic on canvas 2021 #painting #bouquet #vanitas #flowewrs #kunst #malerei #art #painter #acrylicpainting #contemporarypainting #contemporaryart #chameleon

Blooming skull 35x35 acrylic on canvas, #painting #skull #bouquet #vanitas #flowewrs #kunst #malerei #art #painter #acrylicpainting #contemporarypainting #contemporaryart #skull #bloom

Blooming skull 35x35 acrylic on canvas, #painting #skull #bouquet #vanitas #flowewrs #kunst #malerei #art #painter #acrylicpainting #contemporarypainting #contemporaryart #skull #bloom